asrsuresi.com https://www.asrsuresi.com Asr Suresi, Asr Suresi Meali ve Okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2019, asrsuresi.com Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0000 Sun, 08 Dec 2019 00:00:00 +0000 60 Vel Asr Suresi https://www.asrsuresi.com/vel-asr-suresi.html Tue, 04 Dec 2018 12:42:58 +0000 Vel Asr Suresi; Sure adını, birinci ayette geçen ve ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelen asr kelimesinden almıştır. Asr bir zaman dilimidir. Surede asra yemin edildiği için bu isimle anılmaktadır. 3 Vel Asr Suresi; Sure adını, birinci ayette geçen ve ikindi vakti ve meyvenin suyunu çıkarmak gibi manalara gelen asr kelimesinden almıştır. Asr bir zaman dilimidir. Surede asra yemin edildiği için bu isimle anılmaktadır. 3. ayetten oluşan Asr suresi,  İnşirâh sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 103., nüzul sırasına göre ise 13. suredir. Sûrede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya sabrı ve hakkı tavsiye etmeye bağlı olduğu belirtilmiştir.

Vel Asr Suresinin temel konuları
 • İnsanın ziyanda olduğu, 
 • İman ve amelin kurtuluş için şart olması, 
 • Hakkın ve sabrın tavsiye edilmesi. 

Vel Asr Suresinin temel mesajları

Yüce Allah, içinde insan ömrünün sona erdiği zamana yani asra ve bu zamanda bulunan çeşitli şeylere, Allah'ın hikmetini ve kudretini gösteren ibretlere yemin ederek, dört özelliği taşıyanların dışında kalan tüm insanların hüsranda ve ziyanda olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu dört özellik;  iyi amel, iman, sabra sarılmak ve hakkı tavsiye etmektir. Bu dört doğru ve güzel haslet, dinin temeli ve faziletin esaslarıdır.

Surede insanların genelinin nasıl ziyan içerisinde olduğu açıklanır. Sahip olduğu imkânları ve zamanını  değerlendirememesi, insanoğlunun en büyük eksikliklerinin başında gelir. Bu eksiklikler, hesap gününde geri dönülmez bir pişmanlığa sebep olacak, insan yapamadıklarından dolayı boşa geçirdiği zaman yüzünden nasıl bir hüsranda olduğunu çok geç de olsa anlayacaktır.

İnsanlığın kurtuluşu için iman ile birlikte amel de olmazsa olmazdır. Tek başına iman insanın kurtuluşu için yeterli değildir. İmanla birlikte aynı zamanda iyi ameller ve ibadetlerle de bu imanın desteklenmesi şarttır. Bu amellerin başlıcalarından biri de insanların birbirlerine hakkı tavsiye etmeleri, kötü davranışlardan men etmeleridir  ki, bu aynı zamanda iyiliği emir ve kötülükten sakındırma prensibi olarak da ifade edilir. Ayrıca insanın dünyada karşılaşacağı zorlukları yenebilmesi için en önemli özelliklerden bir de sabırdır. 

Vel Asr SuresiVel Asr Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.
 • 103/1 Vel asr
 • 103/2 İnnel insane le fi husr
 • 103/2 İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Önemli Not: 
Arap alfabesinde bulunan bütün harfler türk alfabesinde bulunmadığından burada yazılanlar sadece yakın bir okuyuştur. Bilenden ağız yolu ile öğrenmek daha makbuldur.
Vel Asr Suresi Manası

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
 • Asra yemin olsun ki, 
 • İnsan mutlaka ziyandadır. 
 • Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
]]>
Asr Suresi Arapça https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-arapca.html Tue, 04 Dec 2018 22:39:10 +0000 Asr Suresi Arapça, Kur'an-ı Kerim'in en anlamlı ve özlü surelerinden biridir. Mekke döneminde inmiştir. Surede insanların zararda olduklarını, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacaklarını anlatıyor. Asr, yüzyıl, asır ve Asr Suresi Arapça, Kur'an-ı Kerim'in en anlamlı ve özlü surelerinden biridir. Mekke döneminde inmiştir. Surede insanların zararda olduklarını, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacaklarını anlatıyor. Asr, yüzyıl, asır ve ikindi vakti anlamına gelir. Yani asr, meyve suyu demektir. Üzümü sıkmaya asr etmek denir. Üzümü ikindi vakte kadar toplanır ve ikindiden sonra da sıkılır. Bu sebeple asr'a ikindi vakti denilmiştir. Sonraları üzüm sıkma mevsimine de asr denilmiştir. Ondan sonra da yüzyıl için de asr denilmiştir. Burada yüzyılın insan hayatında dönüm vakti olduğuna işaret edilmiştir. İnsanın nominal ömrü yüzyıldır. Kısacası yüzyıla ve çağa yemin edilmektedir. Rabbimiz, zamana yemin ederek, insanların ömrü sona erdiği zamanda yer alan güzel şeylere karşılık Allah'ın hikmetini ve kudretini gösterecek olaylara yemin ederek, üzerinde dört adet özelliği bulunanların dışında zarar içerisinde olduklarını bildirmiştir. Bu dört özellik iyi amel, iman, sabır ve haktır. Bunlar dinin temeli olarak faziletin esaslarıdır. Bu yüzden İmam Şafii, hayat sürecini en kısa, en özlü ve en güzel biçimde üç ayetle sunduğu suredir. Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insanın hayatı, dünya ve saadeti, mutluluğu, kurtuluşu, hüsranı ve kaybını en özlü bir şekilde anlatan bir suredir. Çok kısa olmasına karşılık insanın içinde yaşadığı hayatın tümünü kapsayan ve tüm amellerini içinde gerçekleştirdiği, ömür tüketilen zamanın üzerine yemin edilen konunun büyüklüğü anlamına da gelmektedir. Rabbimizin zaman üzerine ettiği yemini, onun kulluk noktasında çok büyük bir öneme sahip olduğunu anlatır. Bir de insanın elinde olmadan akıp giden zamanın her birimi için insanı ömrünün sonuna yaklaştırmaktadır. Bu açıdan hep zararda ve ziyandadır. Bu amaçla Allah insanlara bazı meyiller ve arzular vermiştir. Bu arzuları iyi veya kötü olarak düşünmek insanın iradesine bırakılmıştır. Bu sure bu açıklamalarla bunu anlatmaktadır. Çünkü insanın zaman içinde en büyük sermayesi ömrüdür. Hayatın sahibi ve zamanın sahibi Allah'tır.

Asr Suresi ArapçaAsr Suresi Arapça; "Bismillahirrahmanirrahim"
 • Vel asr,
 • İnnel insane le fi husr
 • İllellezine amenu ve amilus
 • salihati ve tevasav bil hakkı
 • Ve tevasav bis sabr
Anlamı; "Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)'ın adıyla"
 • Asra yemin olsun ki,
 • İnsan mutlaka ziyandadır.
 • Ancak iman edenler
 • İyi amel işleyenler
 • Birbirlerine hakkı savunan
 • Sabrı öğretenler bunun dışındadır.
]]>
Asr Suresi Türkçe https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-turkce.html Tue, 04 Dec 2018 23:44:29 +0000 Asr Suresi Türkçe, Asr yüzyıl ve ikindi vakti meyvenin suyunu çıkarmak anlamına gelmektedir. Sureye yeminle başlandığı için bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiş olan Asr suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Asr Suresi Türkçe, Asr yüzyıl ve ikindi vakti meyvenin suyunu çıkarmak anlamına gelmektedir. Sureye yeminle başlandığı için bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiş olan Asr suresi 3 ayetten oluşmaktadır. Surenin içerisinde kurtuluşun imana, hayırlı ve iyi işlerle meşgul olmaya, sabrı ve hakkı tavsiye etmeye bağlı olduğu söylenmektedir. İnsanların hem dünya hemde ahiret saadetlerini temin etmek için yeterli olduğu söylenmektedir. Asr suresi Kuran-ı Kerim'in tüm ilimlerini içerisinde barındırmaktadır. Hadisi şeriflerde Asr suresini okuyan kişilerin Allah tarafından günahlarının affedileleceği belirtilmektedir. Asr suresini kim 70 kere okursa o kimsenin dertlerinin biteceği belirtilmektedir. Her gün Asr suresini 70 kez okuyan kişinin stres ve sıkıntılarının gideceği belirtilmektedir. Ateşli bir hastalığı olan kişiye Asr suresinin okunması halinde o hastanın şifa bulacağı söylenmektedir. Asr suresini suya özellikle zemzem suyuna okuyan kimsenin tüm hastalıklara karşı şifa bulacağı belirtilmektedir. Asr Suresi Türkçe  okunuşunu merak eden kişiler ve Arapça okuyamayanlar için Asr Suresi Türkçe okunuşunu ve Asr Suresi Türkçe meali verilmektedir.

Asr Suresi TürkçeAsr Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresi Türkçe Meali
Asra and olsun ki insan mutlak zarardadır. Yalnızca iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hak yolunu ve sabrı tavsiye edenler onların dışındadır. Asr Suresi müminlere iyi ve hayırlı işler ile uğraşmalarını, Allah'a iman etmelerini ve sabır göstermelerini öğütlemektedir. Aksi durumda olan kimselerin ise mutlaka zarara uğrayacaklarını belirtmektedir.
]]>
Asr Suresi Anlamı https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-anlami.html Wed, 05 Dec 2018 16:45:30 +0000 Asr Suresi Anlamı, Rahman ve rahim olan Yüce Allah'ın adı ile. Ant olsun ki asra bütün insanlık hüsrandadır. Ancak sadece doğru iş yapanlar ve Allah'a iman eden kişiler ve birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye eden kişiler h Asr Suresi Anlamı, Rahman ve rahim olan Yüce Allah'ın adı ile. Ant olsun ki asra bütün insanlık hüsrandadır. Ancak sadece doğru iş yapanlar ve Allah'a iman eden kişiler ve birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye eden kişiler hariç. İslam ansiklopedilerinde yer alan açıklamalara göre Mekki surelerden bir araya gelip tam üç ayetten oluşmuştur. Masdar anlamda sıkıp suyunu çıkarmak, men etmek, hapis etmek ve vergi vermek anlamına gelen asr ad olarak ''mutlak zaman dehr'' özellikle de içerisinde yer alan karn, zaman yani seksen yada yüz senelik zaman dilimi sabah, gündüz, akşam, gece ve ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir. Gece ile gündüz vaktine akşam ve sabah vaktine ''iki asır'' anlamında asran denilmesi gibi ikindi namazı ve akşam namazı da bir hadis içinde (b.k Ebu Davud ''Salat'',9) bu söz ile beraber ifade edilir. Müfessirler Kur'anı Kerim'de (el-Asr 103,1) ile zikir edilen asr kelimesini mutlak zaman, ikindi vakti ve ''ikindi namazı'' ''Hazreti Muhammedin asrı'' (Asr-ı  saadet ve Asr-ı nübüvvet) ile ''Ahir zaman olarak tefsir etmişlerdir.Asr Suresi Anlamı 

Asra edilen yemin ile insanın hayatında zamanın değeri ve önemi arasında olan ilişki üstünde durmaktadırlar. İsmini ilk kelimesinden almış olan Asr süresi çok kısa olmak ile birlikte Kur'anı Kerimde olan tüm öğütlerin özü sayılmaktadır. Özellikle de İmam Şafii'nin asr süresi ile ilgili ''Şayet Kur'anı Kerimde başka bir şey nazil olması idi şu çok kısa olan süre dahi insanlara yeter idi. Bu süre Kur'anı Kerimin tüm ilimlerini kapsamaktadır'' dediği nakledilmiştir. Asr suresinin birinci ile ikinci ayetlerinde Yüce Allah asra yemin ederek bütün insanların hüsran içerisinde olduklarına dikkat çeker iken asr suresinin üçüncü ayetinde ise sırası ile Yüce Allah'inanan ve iman eden kişilerin,  ameli salih işleyen ve birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye eden kişilerin ise bundan müstesna olacaklarını haber vermiştir. Ashap içinde iki kişi birbirleri ile karşılaştıkları zaman biri diğerine Asr suresini okumadan ve daha sonra selam vermeden oradan ayrılmadıkları rivayet edilir. Ancak asr suresini okumanın faziletine göre Sa'lebi ile Vahidi gibi bazı müfessircilere göre Ubey B. Ka'b'dan nakledilmiş olan ve bazı tefsirlerde yer almakta olan, Yüce Allah Asr suresini okuyan kişinin işlemiş odluğu küçük günahlarını affetmektedir. O kişi sabır ile hakkı tavsiye etmiş olan kişilerden olur.'' Mealinde geeçn hadisin mevzu olduğu kabul edilmektedir.
]]>
Asr Suresi Ahmet El Acemi https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-ahmet-el-acemi.html Thu, 06 Dec 2018 12:18:22 +0000 Asr Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, asr suresini okuyan Ahmet El Acemi Asr Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, asr suresini okuyan Ahmet El Acemi

]]>
Asr Suresi Fazileti https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-fazileti.html Fri, 07 Dec 2018 06:33:48 +0000 Vel asri. ASR’a yemin olsun ki, İnnel insane lefiy husr. İnsan gerçekten hüsrandadır. İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr. Ancak iman eden, ameli saliha i Vel asri.
ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr.
İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.
Ancak iman eden, ameli saliha işleyen, Hakkı ve sabrı tavsiye eden müstesna!

Asr Suresi Fazileti

Asr sûresinin fazîleti
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.

Ebû Huzeyfe buyurdu ki: Resûlullahın Eshâbından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı.
İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki:

Kur'ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünya ve âhiret saadetlerini te'mine yeterdi. Bu sûre, Kur'ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır.]]> Asr Suresi Kaç Ayettir https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-kac-ayettir.html Fri, 07 Dec 2018 06:53:59 +0000 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.
Asr Suresi Kaç Ayettir]]>
Asr Suresi Oku https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-oku.html Sat, 08 Dec 2018 01:29:37 +0000 Bismillâhirrahmânirrâhîm. Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr. Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Vel'asr. İnnel'insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.
Asr Suresi Oku]]>
Asr Suresi İnişi https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-inisi.html Sat, 08 Dec 2018 08:44:25 +0000 Asr Süresi Nüzul Sebebi Mumsema Asr Süresi Nüzul Sebebi İçlerinde İbn Abbâs ve İbnu'z-Zubeyr'in de bulunduğu cumhur kavlinde mekkîdir. Mücahid, Katâde ve Mukatil ise medenî olduğunu söylemişlerdir. İbn Merduye' Asr Süresi Nüzul Sebebi Mumsema Asr Süresi Nüzul Sebebi

İçlerinde İbn Abbâs ve İbnu'z-Zubeyr'in de bulunduğu cumhur kavlinde mekkîdir. Mücahid, Katâde ve Mukatil ise medenî olduğunu söylemişlerdir. İbn Merduye'nin yaptığı rivayete göre, İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Asr Sûresi Mekke'de inmiştir.” Allâme Zemahşerî'ye göre: “Bu sûre, İnşirah sûresinden sonra inmiş­tir”

Asr Suresi İnişi

l. Asra yemin olsun.
2. O insan mutlaka hüsrandadır.
3. Ancak o iman etmiş olanlar ve o birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna.

Dahhâk'ın İbn Abbâs'tan rivayetine göre "Muhakkak insan hüsrandadır." âyetindeki "insan" ile el-Velîd ibnu'l-Muğîra, el-As ibn Vâil, el-Esved ibn Abdu'l-Muttalib ibn Esed ibn Abdu'l-Uzzâ ve el-Esved ibn Abdi Yağûs adın­daki müşrikler kastedilmektedir.]]> Asr Suresi Tefsiri https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 15:41:23 +0000 Asr suresi tefsiri üç ayetten oluşan surede insanların kötü durumda olduklarını ve bu durumdan kimlerin kurtulabileceğini açıklamaktadır.Asr suresinin tefsiriAllah insanların öm Asr suresi tefsiri üç ayetten oluşan surede insanların kötü durumda olduklarını ve bu durumdan kimlerin kurtulabileceğini açıklamaktadır.

Asr suresinin tefsiri

Allah insanların ömrünün sona erdiği zamanda yer alan güzel şeylere, Allah'ın hikmetini ve kudretini gösterecek olaylara yemin ederek, üzerinde dört adet vasıf bulunanlar dışındakilerin zarar içerisinde olduklarını açıklamıştır. Bu dört özellik iyi ameller, iman, sabır ve hakka tavsiye etmektir. Bunlar dinin temeli olup, faziletin esaslarıdır. Bu yüzden İmam Şafii, '' Yüce Rabbim bu sure dışında başka sure indirmemiş olsaydı, bunun insanlara yeteceğini'' söylemiştir

Asr Suresi Tefsiri

Yüce Rabbimiz Vel asri İnnel insane lefiy husr dediğinde, zaman üzerine yemin ederek, zaman içerisinde insanların zararda olduğunu, dünyayı ahirete tercih edip, duygularına mağlup olduklarını söylemiştir. Asr zaman anlamında kullanılmıştır. 

İllelleziyne amenu ve amilus salihati ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr dediğinde, iman ederek güzel ameller işleyen kişilerin bunların dışında olduğu anlatmıştır. Bunlar kurtuluşa erenlerdir. Geçici arzular yerine kalıcı olanlara önem vererek, iyi ameller yapmışlar, iyi olana karşılık kötü olanı elden çıkarmışlardır. Allah'a ibadet, iman gibi hayırlı olanları tavsiye etmişler, haramları yapmama, sıkıntı konularında sabırlı olmayı tavsiye etmişlerdir. İnsanların kurtuluşu onların amelleriyle, imanlarıyla birleştiğinde mükemmel hale gelir. Bu şekilde insanlar Allah hakkını ve kul hakkını yerine getirmiş olurlar. Bu dört özelliğin söylenmesinde ki amaç budur. Rabbimiz bizleri de Salih ameller işleyen, kul hakkı yemeyen, sabır tavsiye eden kullarından eylesin.

]]>
Asr Suresi Meali https://www.asrsuresi.com/asr-suresi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 05:35:54 +0000 Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur ve üç ayetten oluşmaktadır. ''Asr'' yüzyıl, asır ve ikindi vakti anlamlarına gelir.Asr Suresi MealiRahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur ve üç ayetten oluşmaktadır. ''Asr'' yüzyıl, asır ve ikindi vakti anlamlarına gelir.

Asr Suresi Meali

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Asr Suresi Meali

1) Asra andolsun

2) Gerçekten insan ziyandadır.

3) Ancak iman edip Salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.

]]>
Asr Suresi https://www.asrsuresi.com/asr-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 18:24:02 +0000 Asr suresi, Mekke-i mükerreme de inmiştir ve Üç ayettir. Surede insanların zararda oldukları, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacakları haber veriliyor. (Taberî, İbn-i Abbâs)  Bismillahirrahmanirrahim. Asr suresi, Mekke-i mükerreme de inmiştir ve Üç ayettir. Surede insanların zararda oldukları, bu kötü durumdan kimlerin kurtulacakları haber veriliyor. (Taberî, İbn-i Abbâs) 


Bismillahirrahmanirrahim.

1. Ayet : Vel'asr.

Anlamı : Asra andolsun

2. Ayet : İnnel'insâne lefî husr. 

Anlamı : Gerçekten insan, ziyandadır.

3. Ayet : İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Anlamı : Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka

Asr Suresi
Asr suresi meali

Asra yemin olsun ki, muhakkak insan (ömrünü yalnız geçici dünya isteklerine kavuşmak için harcadığından) büyük bir (zarar ve) ziyandadır. Ancak iman edenlerle, Salih (iyi işler) amel yapanlar, birbirlerine hakkı, (inanılması ve yapılması lazım olan şeyleri ve ibadetleri yapmak, günahlardan sakınmak hususunda) sabrı tavsiye edenler böyle değil (onlar zararda ve ziyanda değildirler). (Ayet: 1-3)

Kim Asr suresini okursa, Allah'u teala onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur. (Hadîs-i şerîf-Envâr-ut-Tenzîl ve Esrâr-üt-Te'vîl)

Kur'an-ı kerimde başka hiç bir sure nazil olmasaydı, inmeseydi şu pek kısa olan Asr suresi bile, insanların dünya ve ahiret saadetlerini te'mine yeterdi. Bu sure, Kur'an-ı kerimin bütün ilimlerini içine alır. (İmam-ı Şafii)

]]>